Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, a także informacje odnośnie używanych przez nas plików „cookies” i odnosi się do stron internetowej www.amadoit.plCzytając dalej dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przesłane nam przez naszą stronę internetową, a także jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z tym. Już na wstępie chcemy Cię zapewnić, że Twoje dane są u nas bezpieczne, nie tylko dlatego, że wymaga od nas tego RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ale przede wszystkim z uwagi na to, że jesteśmy profesjonalistami i wiemy jak zapewnić im bezpieczeństwo.

Polityka Plików Cookies www.amadoit.pl

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakich plików „cookies” używamy?
W ramach Strony korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Można je dalej podzielić na:
a) „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
d) „statystyczne” – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Strony;
e) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Jeśli nie zgadzasz się na personalizację naszej Strony proponujemy wyłączenie obsługi „cookies” w opcjach przeglądarki internetowej.
W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w różnych przeglądarkach?
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji Pomoc Twojej przeglądarki internetowej lub na:
• Mozilla Firefox – kliknij tutaj
• Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
• Google Chrome – kliknij tutaj
• Opera – kliknij tutaj
• Apple Safari – kliknij tutaj
• w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Administrator
Administratorem jesteśmy my, tj. Amado IT sp. Z. o. o. możesz się z nami skontaktować drogą tradycyjną: ul. Szczęśliwa 46/19 80-176 Gdańsk lub w drodze wiadomości e-mail biuro@amadoit.pl

Źródło pochodzenie danych
Dane osobowe otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub od osoby wypełniającej formularz w imieniu firmy.

Cele i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe jakie zamieszczasz przez nasze formularze kontaktowe wykorzystujemy w celu kontaktu z Tobą, w związku z zapytaniem o naszą ofertę lub chęci skorzystania z naszych usług (wsparcie lub obsługa informatyczna). Twoje dane przetwarzamy w naszych prawnie uzasadnionych interesach, tj. w celu skontaktowania się z Tobą, celach statystycznych i analitycznych, na podstawie udzielonej zgody na przedstawienie naszej oferty handlowej w odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na Twoje żądanie lub wykonania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Twoje dane co do zasady przetwarzane są wyłącznie przez nas i naszych pracowników/współpracowników. Dane ze względów technicznych mogą być powierzane dostawcom usług hostingowych, firmom kurierskim, a także firmie księgowej. Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czas przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem usługi lub przez czas wymagany przepisami o rachunkowości, w zależności od tego który termin nastąpi później. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody lub prawnie uzasadnionym interesie administratora, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszeni danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody. W razie podejrzenia przetwarzania Twoich danych w sposób nieprawidłowy, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie nam danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Tobą w celu przestawienia oferty czy zawarcia umowy. W przypadku gdy prosimy o zgodę, brak jej wyrażenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy w zgodzie.