Obsługa informatyczna

Uwolnij się od działań niezwiązanych z podstawową działalnością.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, zoptymalizuj i zmniejsz koszty obsługi. Uwolnij się od działań niezwiązanych z podstawową działalnością powierzając opiekę informatyczną nam a sam skoncentruj swoje działania na realizacji wytyczonych celów biznesowych.

Outsourcing IT

(Obsługa informatyczna)

Pełna dyspozycja i ciągłość opieki 24h/365dni


Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę informatyczną firmy. Administrujemy i zarządzamy serwerami firmy, prowadzimy bieżący serwis i monitoring sieci, sprawujemy stałą opiekę i stały nadzór nad pracą serwerów, systemów komputerowych, sieci oraz jednostek roboczych. Realizujemy zarówno pełny outsourcing jak również częściowy outsourcing – opieka nad wybranymi zagadnieniami obszaru IT zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (np. serwery, backupy, sieć, bezpieczeństwo).

Komputery, laptopy – jednostki robocze


Instalacja, diagnostyka, serwis, zabezpieczenia, aktualizacje


Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu IT. Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu. Bieżąca opieka i wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania incydentów i problemów, związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem. Zabezpieczenia i aktualizacje laptopów i stacji roboczych (systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, antywirusowego, etc.). Audyt zainstalowanego oprogramowania, audyt zgodności zabezpieczeń komputera w zakresie RODO.

Obsługa serwerów


Tworzenie środowisk serwerowych od podstaw, migracje i rozbudowa istniejących


Instalacja i optymalizacja serwerów, działania w sieci korporacyjnej, dedykowane specjalistyczne rozwiązania i wdrożenia, których celem jest zoptymalizowanie środowiska pracy, usprawnienie komunikacji stacji roboczych użytkowników z serwerem oraz wyeliminowanie pojawiających się błędów. Instalacja, tworzenie, administracja i zarządzanie serwerami, wirtualizacja, serwery plików, serwery baz danych, serwery poczty elektronicznej, serwery www.

Sieci komputerowe


Projektujemy funkcjonalne i wydajne rozwiązania


Projektowanie, tworzenie, modernizowanie oraz rozbudowa sieci komputerowej. Stała opieka i nadzór nad siecią. Wdrożenie i zarządzanie dostępem do zasobów przedsiębiorstwa z zewnątrz firmy. System kontroli i bezpieczeństwa sieci firmowej, zarządzanie udostępnioną treścią. Rozwiązania w zakresie sieci WiFi, budowy radiolinii, instalacji Hot-Spot.

Bezpieczeństwo - danych
sieci, serwera


Zapewniamy bezpieczeństwo i integralność danych


Analiza ryzyk z perspektywy bezpieczeństwa danych, przeprowadzenie testów, rekomendacja rozwiązań, wdrożenie procedur i mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo i integralność danych. Weryfikacja i utrzymanie bezpieczeństwa na serwerach i stacjach roboczych, szyfrowanie danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na urządzeniach backupowych lub w chmurze.

Systemy monitoringu
wizyjnego


Obsługa monitoringu – projektowanie, wykonawstwo, konfiguracja, serwis


Instalacja i konfiguracja systemów monitoringu. Instalacja kamer oraz rejestratorów do monitoringu. Oferujemy rozwiązania zarówno dla małych obiektów (sklepy, gastronomia, zakłady rzemieślnicze) jak również większych obiektów – średnie i duże firmy, hale, magazyny, zakłady produkcyjne, szkoły, hotele. Wsparcie w bieżącej obsłudze i zarządzaniu systemem monitoringu.