Obsługa informatyczna

Uwolnij się od działań niezwiązanych z podstawową działalnością.

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, zoptymalizuj i zmniejsz koszty obsługi. Uwolnij się od działań niezwiązanych z podstawową działalnością powierzając opiekę informatyczną nam a sam skoncentruj swoje działania na realizacji wytyczonych celów biznesowych.

Outsourcing IT

(Obsługa informatyczna)

Pełna dyspozycja i ciągłość opieki 24h/365dni


Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę informatyczną firmy. Administrujemy i zarządzamy serwerami firmy, prowadzimy bieżący serwis i monitoring sieci, sprawujemy stałą opiekę i stały nadzór nad pracą serwerów, systemów komputerowych, sieci oraz jednostek roboczych. Realizujemy zarówno pełny outsourcing jak również częściowy outsourcing – opieka nad wybranymi zagadnieniami obszaru IT zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (np. serwery, backupy, sieć, bezpieczeństwo).

Komputery, laptopy – jednostki robocze


Instalacja, diagnostyka, serwis, zabezpieczenia, aktualizacje


Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu IT. Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu. Bieżąca opieka i wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania incydentów i problemów, związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem. Zabezpieczenia i aktualizacje laptopów i stacji roboczych (systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, antywirusowego, etc.). Audyt zainstalowanego oprogramowania, audyt zgodności zabezpieczeń komputera w zakresie RODO.

Obsługa serwerów


Tworzenie środowisk serwerowych od podstaw, migracje i rozbudowa istniejących


Instalacja i optymalizacja serwerów, działania w sieci korporacyjnej, dedykowane specjalistyczne rozwiązania i wdrożenia, których celem jest zoptymalizowanie środowiska pracy, usprawnienie komunikacji stacji roboczych użytkowników z serwerem oraz wyeliminowanie pojawiających się błędów. Instalacja, tworzenie, administracja i zarządzanie serwerami, wirtualizacja, serwery plików, serwery baz danych, serwery poczty elektronicznej, serwery www.

Sieci komputerowe


Projektujemy funkcjonalne i wydajne rozwiązania


Projektowanie, tworzenie, modernizowanie oraz rozbudowa sieci komputerowej. Stała opieka i nadzór nad siecią. Wdrożenie i zarządzanie dostępem do zasobów przedsiębiorstwa z zewnątrz firmy. System kontroli i bezpieczeństwa sieci firmowej, zarządzanie udostępnioną treścią. Rozwiązania w zakresie sieci WiFi, budowy radiolinii, instalacji Hot-Spot.

Bezpieczeństwo - danych
sieci, serwera


Zapewniamy bezpieczeństwo i integralność danych


Analiza ryzyk z perspektywy bezpieczeństwa danych, przeprowadzenie testów, rekomendacja rozwiązań, wdrożenie procedur i mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo i integralność danych. Weryfikacja i utrzymanie bezpieczeństwa na serwerach i stacjach roboczych, szyfrowanie danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na urządzeniach backupowych lub w chmurze.

Systemy monitoringu
wizyjnego


Obsługa monitoringu – projektowanie, wykonawstwo, konfiguracja, serwis


Instalacja i konfiguracja systemów monitoringu. Instalacja kamer oraz rejestratorów do monitoringu. Oferujemy rozwiązania zarówno dla małych obiektów (sklepy, gastronomia, zakłady rzemieślnicze) jak również większych obiektów – średnie i duże firmy, hale, magazyny, zakłady produkcyjne, szkoły, hotele. Wsparcie w bieżącej obsłudze i zarządzaniu systemem monitoringu.

Wdrożenia systemów
rozwiązań informatycznych


Analizujemy, doradzamy, wdrażamy, wspieramy w dalszym rozwoju systemów


Wdrożenia środowiska domenowego, migracja środowiska MS Exchange, poczta oraz system pracy grupowej. Implementacja rozwiązań VPN, wdrożenia systemów backupowych, wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenia systemów ERP, obsługa informatyczna.