WiFi4EU Wi-Fi dla Europejczyków

Projekt WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

ec.europa.eu

WiFi4EU ma zapewnić dostęp do sieci Internet, realizowany za pośrednictwem tzw. hotspotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu.

Weź udział w projekcie WiFi4EU realizowanego przez Unię Europejską, skorzystaj z bonu o wartości 15.000 EURO

Co i gdzie należy zrobić?

Zarejestrować gminę

złożyć wniosek o bon za pośrednictwem portalu wifi4eu.eu

Zawrzeć umowę z wybraną firmą

firmą instalującą WiFi - po uzyskaniu bonu i podpisaniu umowy o dotację z Komisją Europejską

Zapewnić realizację

instalacji i uruchomienia sieci w ciągu 18 m-cy od dnia podpisania umowy o dotację

Dlaczego AMADO IT dla WiFi4EU?

Wdrażamy optymalne i efektywne rozwiązania


Określ nam swoje potrzeby np. wskaż miejsca preferowanych lokalizacji lub określ budżet, który planujesz przeznaczyć na projekt a my zajmiemy się całą resztą i zaproponujemy optymalnie dopasowane rozwiązanie (przedstawimy rekomendacje w zakresie ilości, rodzajów i lokalizacji punktów)

Dbamy o aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia


Wspieramy w racjonalnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy i uzyskiwaniu oszczędności (analizujemy i podpowiadamy możliwe do realizacji oszczędności np. połączenie obiektów miejskich w jedną sieć co pozwala na zmniejszenie kosztów łączy)

 

Posiadamy unikalne doświadczenie


Realizacja projektu WiFi w województwie Pomorskim – osoba odpowiedzialna za projekt WiFi4EU ze strony AMADO IT w latach 2015-2018 była Kierownikiem Projektów odpowiedzialna za wdrożenie i bieżącą opiekę nad systemami WiFi

Innowacyjność


Nasze wdrożenie daje gminie możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści i wykorzystania projektu do realizacji pomocniczych celów (szczegóły u naszych konsultantów)

Oferujemy optymalne koszty


Obsługi i konserwacji systemu dopasowane do potrzeb i możliwości różnorodnych gmin

Mam podpisaną umowę na dotację WiFi4EU. Co dalej?

Wybierz wstępnie planowane lokalizacje i przekaż nam informację

Pamiętaj, iż lokalizacje powinny być w miejscach „skupisk życia publicznego” tj. parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc.

✔ Umożliwi nam to przedstawienie optymalnych i możliwych do realizacji wariantów projektu

Wyznacz osobę do kontaktu

Osoba, z którą będziemy mogli się bieżąco kontaktować i która będzie posiadać wiedzę o Waszych potrzebach, oczekiwaniach w ramach prowadzonego projektu a także infrastrukturze, którą można wykorzystać (łącza internetowe etc.)

✔ Udzielimy wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu.

✔ Postaramy się udzielić niezbędnych wyjaśnień i informacji

Wykorzystujemy rozwiązania

  • Cambium AmadoIT
  • Mikrotik AmadoIT
  • Ubiquiti AmadoIT