Publiczny Internet dla każdego w polskich gminach

Publiczny Internet dla każdego

konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej.

Kto może wziąć udział ?

Inicjatywa Internet dla Każdego skierowana jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski.
Wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji zakłada iż każda gmina może dostać na rozwój ponad 64 tys. zł. Środki pokryją koszty instalacji Hot-Spot, dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi.

Wnioskodawca może jednocześnie złożyć w konkursie jeden wniosek o dofinansowanie.

Możliwe jest kilkukrotne aplikowanie, jeżeli wcześniej złożone wnioski zostały ocenione negatywnie, a ewentualna procedura odwoławcza została zakończona podtrzymaniem oceny negatywnej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Instalacja sieci

Instalacja całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi.

Modernizacja sieci

Modernizacja istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.

Rozszerzenie sieci

Rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
Publiczny Internet dla każdego
Wnioskodawca
Gmina
"Publiczny internet dla każdego"
Kwota dofinansowania
64 368,00 PLN na Gminę
Internet dla każdego
Rodzaj wsparcia
Dofinansowanie projektu

Kiedy można składać wnioski?

od 7 września 2019r. do 30 czerwca 2020r, lub do wyczerpania alokacji.

Ile czasu jest na realizację projektu?

24 miesiące od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, okres trwałości projektu 5 lat.

Wnioski są weryfikowane na bieżąco, co przyspiesza proces zawierania umów. Liczba wniosków ograniczona, zostanie uznana za wyczerpaną, jeżeli łączna wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

Jak zapewnić sukces i gwarancję powodzenia projektu POPC 1.1?

Skontaktuj się i nawiąż współpracę z AMADO IT

 • kompleksowa obsługa projektu
 • wsparcie od planowania po realizację i wdrożenie projektu
 • optymalizacja względem potrzeb i budżetu gmin.
 • W czym AMADO IT może mi pomóć?

  Wdrażamy optymalne i efektywne rozwiązania


  Określ nam swoje potrzeby wskaż miejsca preferowanych lokalizacji a my zajmiemy się całą resztą i zaproponujemy optymalnie dopasowane rozwiązanie (przedstawimy rekomendacje w zakresie ilości, rodzajów i lokalizacji punktów)

  Dbamy o aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia


  Wspieramy w racjonalnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy i uzyskiwaniu oszczędności (analizujemy i podpowiadamy możliwe do realizacji oszczędności, połączenia obiektów miejskich w jedną sieć co pozwala na zmniejszenie kosztów łączy)

  Posiadamy unikalne doświadczenie


  Realizacja projektów WiFi w latach 2015-2018 w województwie Pomorskim - wdrożenie i bieżącą opiekę nad systemami WiFi
  Obecnie realizujemy projekty WiFi4EU w północnej części polski.

  Oferujemy optymalne koszty


  Obsługi i konserwacji systemu dopasowane do potrzeb i możliwości różnorodnych gmin

  Jak nawiązać współpracę ? Publiczny Internet dla każdego

  Wybierz wstępnie planowane lokalizacje i przekaż nam informację

  Pamiętaj, iż lokalizacje powinny być w miejscach „skupisk życia publicznego” tj. parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc.

  ✔ Umożliwi nam to przedstawienie optymalnych i możliwych do realizacji wariantów projektu

  Wyznacz osobę do kontaktu

  Osoba, z którą będziemy mogli się bieżąco kontaktować i która będzie posiadać wiedzę o Waszych potrzebach, oczekiwaniach w ramach prowadzonego projektu a także infrastrukturze, którą można wykorzystać (łącza internetowe etc.)

  ✔ Udzielimy wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu.

  ✔ Postaramy się udzielić niezbędnych wyjaśnień i informacji

  Wykorzystujemy rozwiązania

  • Ubiquiti AmadoIT
  • Cambium AmadoIT
  • Mikrotik AmadoIT