Opieka informatyczna / Outsourcing IT

Opis usługi:

Profesjonalna i kompleksowa obsługa informatyczna firmy zapewniająca stały nadzór nad pracą serwerów, systemów komputerowych, sieci oraz jednostek roboczych pozwalająca na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń / awarii i tym samym umożliwiająca podjęcie działań w celu zapobieżenia, jak również utrzymania bądź przywrócenia zdolności operacyjnych firmy.

Model usługi:

Pełny outsourcing – sprawowanie bieżącej opieki informatycznej i wykonywanie prac we wszystkich zleconych obszarach z zakresu IT, w tym wsparcie i doradztwo merytoryczne oraz techniczne.

Częściowy outsourcing – opieka nad wybranymi zagadnieniami obszaru IT zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (np. serwery, backupy, sieć, bezpieczeństwo)

Korzyści:

 • 1.

  Profesjonalna obsługa – zapewniona przez kadrę doświadczonych specjalistów – kumulacja wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin szeroko pojętej informatyki (serwery, sieci, jednostki robocze, oprogramowanie, usługi informatyczne, usługi doradcze).

 • 2.

  Zmniejszenie kosztów – zmniejszenie własnych kosztów osobowych w tym ich pochodnych (ZUS i inne świadczenia) w przypadku rezygnacji / zmniejszenia ilości własnych etatów IT, brak potrzeby tworzenia nowych kosztownych etatów.

 • 3.

  Koncentracja firmy na realizacji własnych celów biznesowych – uwolnienie / odciążenie zasobów firmy z uwagi na fakt, iż niespodziewane awarie, znaczne zwiększenie pracy czy też absencje pracowników obsługujących IT (zwolnienia lekarskie, urlopy) nie będą wpływać na zdolności organizacyjne i operacyjne firmy.

 • 4.

  Bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych – jedno z największych i kluczowych wyzwań firmy, które często jest lekceważone bądź niedostrzegane i odpowiednio doszacowane dopiero w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej (utrata, wyciek danych wrażliwych, biznesowych, technologicznych) – utrata efektów wielotygodniowej bądź wielomiesięcznej pracy, przewagi konkurencyjnej, konsekwencje finansowe z tytułu RODO. Dbamy o właściwe przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych opracowując i wdrażając w firmie politykę bezpieczeństwa danych, rozwiązania RAID, kopie bezpieczeństwa, oraz rozwiązania dopasowane odpowiednio do wymagań i potrzeb danego przedsiębiorstwa.

 • 5.

  Gwarantowane parametry obsługi – czas reakcji, systematyka i cykliczność wykonywania prac „utrzymaniowych” – diagnostyka, prace serwisowe i konserwacyjne (instalacje, aktualizacje, weryfikacja bezpieczeństwa, rekonfiguracje sieci i jednostek).

 • 6.

  Pełna dyspozycyjność i ciągłość opieki 24h/365dni – stały monitoring kluczowych elementów infrastruktury IT, szybka pomoc w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem.

 • 7.

  Optymalizacja wydatków IT - zmniejszenie ryzyka w podejmowaniu nietrafionych decyzji w zakresie inwestycji IT, analiza potrzeb, zasadności wprowadzenia usług oraz możliwych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, preferencyjne ceny dostaw sprzętu i rozwiązań IT dla naszych stałych klientów.

 • Zakres obsługi:

 • Jednostki robocze (laptopy, komputery stacjonarne)

  prace związane z instalacją / reinstalacją, konfiguracją / rekonfiguracją sprzętu komputerowego w tym systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej etc.

  zabezpieczenia i aktualizacje (systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego, antywirusowego, etc.) laptopów i stacji roboczych

  wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania incydentów i problemów, związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

  wykonywanie kopii wskazanych stacji roboczych (w przypadku wdrożenia systemu backupu jednostek – wdrożenie systemu podlega odrębnej wycenie)

  przygotowanie i weryfikacja gotowości do likwidacji (utylizacja, sprzedaż) sprzętu komputerowego firmy – „czyszczenie dysków z danych firmowych

  audyt zainstalowanego oprogramowania

 • Administracja i opieka nad serwerem

  zabezpieczenia i aktualizacje oprogramowania serwerów

  zarządzanie dostępem do zasobów serwerów ACL, CERT

  tworzenie i usuwanie współdzielonych zasobów plikowych dla użytkowników

  nadanie i konfiguracja uprawnień umożliwiających dostęp do serwera, zasobów serwera

  wykonywanie kopi serwerów, nadzór i kontrola poprawności wykonywanych backupów

  monitoring serwera.

 • Serwis, utrzymanie i monitoring sieci

  zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci

  konfiguracja urządzeń sieciowych UTM, Ruter, Switch

  utrzymanie wymaganej sprawności technicznej infrastruktury LAN

  nadanie i konfiguracja uprawnień, umożliwiających zdalny dostęp do sieci

  audyty systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej

  monitoring sieci LAN

 • Doradztwo techniczne w zakresie IT

  doradztwo w zakresie zakupu sprzętu, rozwiązań informatycznych

  konsultacja techniczna w zakresie rozwoju zasobów informatycznych i sieci

 • Informacje dodatkowe:

  Odrębnej wycenie podlegają prace wdrożeniowe (środowiska domenowego, systemów backupowych, dedykowanych monitoringów, polityk bezpieczeństwa etc.) oraz prace monterskie (np. budowa/rozbudowa infrastruktury sieciowej, okablowania infrastrukturalnego, inne prace montażowe).